Träning arbetsuppgift på jobbet

I ett tidigare inlägg har vi pratat om att kreativitet bland annat kan bli starkare när miljön man befinner sig skapar de rätta förutsättningarna, med lugn och skaparanda i luften. I detta inlägg kommer vi röra oss mot ett lite annat område, nämligen om träning och det kopplat till arbetslivet.

I DN kunde vi nyligen läsa en artikel om hur det kommunalt ägda bolaget Kalmar Vatten har infört obligatorisk friskvård och träning på just arbetstid. Träningen är en arbetsuppgift liksom det för andra kan vara att skriva en bloggpost eller en artikel. De som inte tar det seriöst och inte tränar kan få en lägre ökning på lönen i jämförelse med sina medanställda.

Detta är syftena med att de anställda ska träna på arbetstid:

Alla anställda måste träna minst två timmar i veckan, varav en av dessa två timmar måste vara just träningsformen styrketräning. Särskilt viktigt är det på Kalmar Vatten eftersom många yrken har tunga arbetsmoment där det lätt blir just belastningsskador när de anställda har tyngre uppgifter, arbete med spolbil och rörläggning till exempel.

Det lite annorlunda sättet att närma sig friskvård på, genom obligatorisk gymnastik, möttes till en början av blandade reaktioner för att senare övergå till en i stort sett samstämmig enighet att det endast är positivt. Nu har de allra flesta kommit igång med träningen, och de som inte tränar just två timmar i veckan kan riskera att få höra det på det kommande utvecklingssamtalet med närmaste chef på just Kalmar Vatten, eftersom träningen ju är en del av de uppsatta lönekriterierna.

Inga klagomål på policyn

Frågor som integritetskränkning har inte kommit in till det kollektivavtalsbundna fackförbundet Kommunal, som vidare inte heller har några klagomål över policyn som Kalmar Vatten har, utan är positiv till beslutet med obligatorisk träning överlag. De håller med om att det inom just detta ganska tunga yrket är väldigt viktigt att bygga upp kroppen, för att förebygga skador som det annars kan bli, på axlar och rygg om inte annat. Friskvård är i stort sett alla positiva till, även om det kanske kan mötas av skepsis och motvilja till en början, så som alltid sker när något är nytt under molnen som ruckar på invanda sätt och hållningar, vanor och föreställningar om hur saker ska vara.