Sociala- och fysisk arbetsmiljö

Kommunikation och arbetsgivarens ansvar på jobbet är två ämnen som diskuteras nedan.

kvinna-rekryteraI en artikel i Svenska Dagbladet kan vi läsa om hur telefonens ständiga närvaro i våra liv har gjort våra samtal med varandra ytligare och mindre empatiska. Det för att man inte kan släppa tanken på vad som hänt på sociala medier och inte koncentrerar sig på att lyssna på den person som man faktiskt prata med. Även om telefonen är avstängd och ligger en bit bort så påverkar denna vad vi faktiskt pratar om, enligt artikeln. Vi vänder helt enkelt vår uppmärksamhet mot tekniken, snarare än att rikta denna viktiga egenskap mot våra medmänniskor.

Men på en arbetsplats behövs det trots allt mobiler och interna kommunikationssystem, för att det ska bli en produktiv och effektiv plats att arbeta på bland annat. Via Noll7Noll.se kan man få paketlösningar som gör det hela mycket enklare. Det är nämligen så att telefonkommunikationen måste fungera på ett bra sätt på ett företag.

Bra att tänka på

Som chef kan man även tänka på ett antal saker för att få arbetsplatsen inte bara mer kommunikativ men även positiv och effektiv. Detta genom att fokusera på sina medarbetares styrkor i stället för deras svagheter, samt att vara tillåtande och mindre övervakande. Det lönar sig i längden, i alla fall enligt en artikel i tidningen Chef.

Det är även viktigt att som arbetsgivare veta att man har ansvar för hur ens anställda mår på ett psykiskt plan, till vissa gränser givetvis. Mer om detta kan man bland annat läsa om på Arbetsmiljöverkets hemsida.

De nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som börjar att gälla i mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling – AVM