Kontorslandskap inte så bra som man trott

Det har länge propsats för att kontorslandskap ska vara något riktigt bra för företag både när det kommer till samarbeten, det sociala på jobbet och kommunikation överlag. Men, ny forskning visar nu på att kontorslandskap kanske inte är så bra som man tidigare trott.

 Det krävs flera förutsättningar för en bra arbetsplats. Kontorslandskap har av många setts som en bra arbetsmiljö, men nu visar forskning på att så kanske inte är fallet. När man jämfört enskilda rum och landskap för stora företag har man sett resultat som man tidigare inte trott på.

Undersökning av Harvard Business School

 

I en artikel från Computer Sweden kan man läsa om en undersökning finansierad av Harvard Business School och driven av forskarna Ethan och Stephen som går rakt mot det man tidigare trott. De har i sin forskning undersökt två stora företag och hur deras arbetsmiljö påverkar de som arbetar där. Hos det ena företaget ska man ha haft en stor öppen lokal, i det andra fallet var det flera större rum och hos båda företagen fanns inga skärmar eller liknande som avgränsade kontorsplatserna.

Undersökte företagens kommunikation

 

Det man undersökte var hur kommunikationen på företaget fungerade i kontorslandskap vs. enskilda rum. De båda företagens resultat jämfördes sedan.

 

“Det visar sig att kommunikationen ”ansikte mot ansikte” minskade drastiskt, cirka 70 procent, på båda företagen efter flytten till kontorslandskap. Samtidigt ökade den elektroniska kommunikationen i motsvarande grad”, skriver Computer Sweden.

 

Således minskades interaktionen mellan anställda i kontorslandskap, vilket är tvärtemot vad man ofta strävar mot att lyckas med när man satsar på sådana kontor. Forskarna tror att detta kan bero på att avsaknaden av enskilda rum gör att man hittar andra sätt för att få vara i fred.