Konferens i kommunikation

Det finns flera sätt att arbeta med att ens företag ska bli bättre i att kommunicera, både internt och externt – och ett av dessa sätt är att ta med sina kollegor bort från kontoret och hålla konferens i ämnet.

????????????????????????????????????????När det kommer till kommunikation på ett företag är detta a och o för att företaget ska bli lönsamt. Brister det i den interna kommunikationen kommer det säkerligen att även brista i den externa och tvärt om, vilket gör detta till något som varje företag ständigt bör arbeta för att förbättra. Till exempel skriver Dagens Industri att just kommunikationsproblem på arbetsplatsen mellan ledning och de anställda gör att medarbetarna blir omotiverade, vilket i det långa loppet gör att företagets framgångsrikhet försämras – alla måste dra sitt strå till stacken om man ska lyckas på den konkurrenskraftiga marknaden. Därför kan det vara en god idé att ta med sig hela företaget på konferens utanför kontoret och hos till exempel http://www.utsiktenmeetings.se/ finns en rad olika konferensalternativ att välja bland, så där kan man med största sannolikhet hitta ett konferenserbjudande som passar för konferensens och företagets ändamål.

God kommunikation lönar sig

Ett företag med god intern kommunikation kännetecknas av stämningen på arbetsplatsen och medarbetarnas gemensamma resultat. Det är nämligen möjligt att skapa ett framgångsrikt företag med hjälp av just kommunikation, och nyckeln är intern kommunikation menar kommunikationskonsulterna Maria Stenberg och Anders Thorén. Till tidningen VF säger de exempelvis att det största misstaget som företagsledningar gör är att de missar att informera sina anställda om vad som händer och sker på företaget – och det kan handla om både stort som smått. Ett exempel som experterna tar upp är bland annat att man ofta missar att informera om när fikarummet ska byggas om till konferenslokal och när det handlar om negativa förändringar, så det kan vara ett väl valt ämne inför kommunikationskonferensen. Deras främsta tips är exempelvis att hålla kontinuerliga möten istället för att skicka ut massutskick via e-post med vital information – denna går oftast obemärkt förbi. Dock ska man hålla i minnet att det inte enbart är ledningens kommunikation som för företaget framåt, trots att det är en bidragande faktor. Något som också ska räknas in i de dagliga rutinerna är hur den anställde faktiskt arbetar och vilka negativa arbetsvanor denne har som denne kan förändra (källa).