Kommunikation & digitalisering

Politikerna måste bli bättre på digital kommunikation, skriver man i tidningen Internetworld och kommunikation nyckeln till framgång när automatiseringsvågen slår till enligt tidningen Resumé – samtidigt tycker två debattörer i Dagens Industri att Sverige måste lansera ny digital agenda om vi vill föra landets utveckling framåt.

Sociala medierAtt kommunikation är viktig i såväl privatlivet som i arbetslivet är något vi mycket väl känner till. Och några som behöver bli bättre på detta är våra politiker. Det menar Paulina Modlitba Söderlund som är moderator för Webbdagarna som varje år hålls av tidningen Internetworld. Hon menar att alla politiker idag borde vara aktiva i olika sociala kanaler för att dels värna om en levande medborgardialog dels för att det är dumt att inte använda de kanaler som faktiskt finns tillgängliga. Men som läget ser ut idag är det dock inte många politiker som hakat på trenden med sociala medier, med undantag från vissa såsom praktexemplet Cal Bildt som numera kan anses vara en riktig Twitterguru jämfört med övriga offentliga personligheter som arbetar på samma område som honom. Dock är sociala medier ett relativt nytt påfund och det är inte alla som faktiskt vet hur man använder sig av dem på rätt sätt. Så både för såväl företag som vill synas på marknad och politiker som vill nå ut till en bredare massa kan det kanske vara en god idé att så snart som möjligt boka in sig på konferenslokaler i Stockholm, Malmö, Göteborg eller vart man nu än befinner sig i landet och faktiskt lära sig hur denna typ av kommunikationsväg fungerar – och hur man använder sociala medier på rätt sätt.

Digitaliseringen är här för att stanna

nätverk sociala medierDet är inte bara våra politiker som bör bli bättre på kommunikationsområdet, även de svenska företagen bör bli bättre på området menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. Till tidningen Resumé säger hon i en intervju att bland annat den allt utökade globaliseringen gör att svenska företag söker sig utanför rikets gränser vilket gör kommunikation allt viktigare. Till exempel menar hon att personer som behärskar kommunikation över kulturella gränser kommer vara hett eftertraktade framöver – speciellt med tanke på den allt ökande digitaliseringen och automatiseringen som just nu är rådande inom exempelvis svensk industri. Men tyvärr har de svenska investeringarna på området stagnerat inom såväl den offentliga som den privata sektorn, menar David Mothander som arbetar hos Google som nordisk policychef och Fredrik Lind som är Nordenansvarig för teknik, media och telekom för Boston Consulting Group i en debattartikel som publicerats i Dagens Industri. De skriver bland annat om hur Sveriges ekonomiska tillväxt är beroende av hur väl vi lyckas använda digitalisering och teknik för att driva utvecklingen framåt men att man på senare år misslyckats med detta. Därför menar de två debattörerna att Sverige nu riskerar att urholka sin digitala konkurrenskraft vilket i förlängning innebär att landet även missar långsiktiga tillväxtmöjligheter – därför menar man att Sverige, politiker och samhälle, måste lansera en ny digital agenda med fokus på digitalisering och teknologisk innovation. För oavsett om man vill det eller ej är det en sak som är klar: digitaliseringen är här för att stanna och det gäller att politikerna såväl som företagare och privatpersoner hänger med i utvecklingen.