Förutsättningar för en bra arbetsplats


kontorsplatsAllt från uppstart av företaget, till rekrytering, kontorslandskap, arbetsmiljöarbete och medarbetares kreativa utveckling har inverkan på hur bra en arbetsplats är. Vilka förutsättningar måste man som arbetsgivare och medarbetare ha och skapa sig för att skapa en bra arbetsplats?

Det är inte helt lätt att skapa en arbetsplats där alla mår bra både fysiskt och psykiskt, och som boostar både intresset och förmågan till kreativitet. Det handlar om att hålla ett klimat på arbetsplatsen som förbättrar den flera led och skapar en bra arbetsplats.

Tips från start till företag

För den som håller på att starta upp ett företag så finns det tänk att etablera redan här. I SVD tipsar olika entreprenörer om hur de gjorde för at få sin dröm till verklighet. En menar att det är viktigt att tidigt skriva affärsplan om hur förtaget ska drivas om man startar företag med någon annan. Det handlar också att känna sin marknad och ha koll på konkurrenter, man vill ju göra något som fungerar och lära sig av andras misstag. För, det handlar ju inte bara om att starta upp något bra, utan att hela tiden driva något som blir bra i längden också. Något annat man också kan fundera över är vilken typ av anställda som företaget behöver eller kommer behöva, hur man hittar dem och vad man som företag kan erbjuda dem.

Fysisk miljö

En viktig aspekt för att skapa och upprätthålla en bra arbetsmiljö är att ha en genomtänkt och anpassad fysisk miljö. Det kan handla om allt från material till redskap och möblering. Allt ska vara anpassat för att medarbetare ska kunna arbeta utifrån sin bästa förmåga. Arbetsplatsen ska exempelvis alltid sträva efter att ha ett lager av bra kontorsmaterial till medarbetarna, olika redskap som underlättar och förbättrar arbetet samt möblering och möblemang som passar arbetet i fråga. Öppna kontorslandskap är något som är väldigt vanligt på Sveriges arbetsplatser, som länge diskuterats som både bra och dåligt. Men forskaren Helena Jahnke menar på att nackdelarna är större än fördelarna. Hon säger till SR att öppna kontorslandskap är bra för överblicken, kommunikation, teamarbeten och kreativa arbeten. Dessutom är det billigare för företaget i fråga. Nackdelarna är att miljön blir sämre akustiskt och många får svårare att koncentrera sig. Däremot är det ändå många som tycker att det är bra med öppna kontorslandskap, eftersom man kan stoppa i hörlurar om man känner sig störd eller sätta sig i ett tyst rum och arbeta. Så, om man som arbetsgivare har bestämt sig för att företaget ska ha ett öppet kontorslandskap – var tydlig med de interna reglerna för arbetsmiljön och se även till att det finns som tysta rum som medarbetare kan använda sig av.

Boosta kreativitetenmeeting, office

Som arbetsgivare är det viktigt att lyssna på sina anställda och uppmuntra till kreativitet på arbetsplatsen. Lönsamhet och kreativitet på arbetsplatsen har visat sig hänga ihop och det gäller att alla på arbetsplatsen faktiskt tar ansvar för att öka kreativitet på arbetet. I DN kan man läsa om att en öppen atmosfär där alla vågar komma till tals, möten mellan olika avdelningar, olika platser och miljöer för möten, utvecklingsmöjligheter och friheter leder till mer kreativitet på jobbet. Detta är flera förutsättningar för att skapa en bra arbetsplats, och det finns såklart fler eftersom det varierar från arbetsplats till arbetsplats.