Försvinner internet?

Bolaget Telia är i full färd med att stänga ner och avveckla sitt kopparnät som går genom större delar av landet – och det gör att både telefoni och bredband stängs av för många i landet, och fibernätet beräknas inte vara klart förrän år 2015. Så kommer internet att försvinna i Sverige?

”Såväl den fasta telefonin som internet går idag via kopparnätet och om ungefär ett år planerar Telia att släcka ner just detta nät” läs mer här.

Tidigare harInternetsladd vi skrivit om hur allt fler får tillgång till internet, men detta är något som en tid framöver kan gå åt helt andra hållet. Telia som ansvarar för kopparnätet över Sverige som den mesta telefonin och bredbanden i glesbygden leds via håller nämligen på att avvecklas. Det är något man i citatet ovan uttrycker oro över i en artikel i Uppsala tidningar. Tanken är nämligen att kopparnätet ska ersättas med mobila lösningar i form av fiber och mobilmaster, men vad som komplicerar det hela är att detta in kommer vara helt klart förrän år 2025 – och därför hörs många upprörda röster runt om i landet.

Glesbygden som drabbas

Nedsläckningen av kopparnätet berör först och främst glesbygden där man förlitar sig mest på den fasta uppkopplingen. I storstäder är det mobila nätverket som man förlitar sig på, och i storstäderna fungerar också de mobila lösningarna på ett helt annat sätt. Här finns masterna och därför också mottagningen. Men så är inte fallet i övriga Sverige. Här är det dålig mobiltäckning och den fasta telefonin och bredbandet är det man får förlita sig på – så vad häbnder när kopparnätet förvinner? Kommunikationen försvinner lika så. Planen är dock att man inom kort ska få upp fibernät vilket ska bättra kommunikationsmöjligheterna – men helt färdigställt kommer det inte vara förrän år 2015  och det är endast om allt går som planerat.