Behöver du hjälp av en kommunikationsbyrå?

Kommunikation kan vara svårt, och kräva en hel del fingertoppskänsla. Därför är det inte konstigt att det finns företag som har specialiserat sig på att hjälpa andra organisationer med deras kommunikation.

Många större organisationer har idag anställda som arbetar med kommunikation. Det kan handla om pressekreterare, informatörer, kommunikatörer eller personer med ansvar för verksamhetens konton på sociala medier. Vare sig man har anställda med dessa befattningar eller ej kan det dock vara lämpligt att anlita en kommunikationsbyrå i vissa fall.

Ett sådant fall är då man ska lägga upp en långsiktig strategi för sin kommunikation. En kommunikationsbyrå kan hjälpa till med att skapa en sådan plan, som bör innehålla svar på följande frågor.

Byrån kan också hjälpa till med att utvärdera strategin, eller strategier som satts upp utan byråns inblandning. När det gäller framför allt digital kommunikation finns det ett stort antal mät- och analysverktyg på marknaden. Detta gör att man lätt kan hamna i en situation där man mäter och utvärderar fel saker. En kommunikationsbyrå kan vara behjälplig med att undvika detta.

Hitta din byrå

Ordet kommunikationsbyrå är brett. Det används av många typer av byråer, som har något olika inriktningar. Alla har dock det gemensamt att de befinner sig någonstans mellan PR- och reklambyråer. Det finns många byråer som är specialiserade på olika sätt, de kan t.ex. vara inriktade på en viss bransch eller på en viss typ av marknadsföring.

Många kommunikationsbyråer har kapaciteten för att producera nyhetsbrev, debattartiklar och annat som kan ingå i en kommunikationsstrategi. Andra har i sin tur samarbeten med andra byråer som sköter detta. Det blir allt vanligare att flera byråer med olika inriktningar och specialområden ingår i samma företagskluster. Det kan t.ex. röra sig om en PR-byrå, en mediebyrå, en reklambyrå och en kommunikationsbyrå.