Är en podcast rätt för er?

Det har blivit allt vanligare att spela in podcasts om olika ämnen. Inte minst har detta blivit en ny marknadsföringskanal för företag inom många olika verksamheter. Men hur vet du om en podcast är rätt väg att gå för din verksamhet?

Podcast har blivit det nya blogg. Många som blivit kända genom sina bloggar har senare börjat göra poddar också. Flera tidningar och andra medier, som sedan länge har bloggar på sina sajter, producerar nu också podcasts, eller poddar som man ofta säger i dagligt tal. I takt med att flera företag, inte minst banker, utvecklat medieavdelningar har det också blivit vanligare att dessa företag har både blogg och podd. Det gäller till exempel Nordnet och Avanza.

Podcasts har nu funnits i några år nu, men det finns än så länge inte särskilt många utvärderingar av vad ett företag tjänar på att avsätta tid och resurser på att göra en podd. Eftersom många prenumererar via på nya poddavsnitt via Itunes, Acast eller liknande tjänster är det svårt att mäta hur de lyssnar, och det är i dagsläget omöjligt att se om det leder till högre försäljning. Man kan inte vara säker på att en podd är en form av marknadsföring som lönar sig. Däremot kan det vara ett mycket bra sätt att dels stärka sitt varumärke, dels föra ut sitt budskap.

Det första man bör tänka på när man ska starta en podcast är vad den ska handla om. Många poddar görs av privatpersoner, och handlar inte om något speciellt. Men de mest framgångsrika har alla hittat ett ämne, litet eller stort. Ett bra exempel är Gatuslang, som det tipsas om i denna artikel. Det är en intervjupodd med individer som haft eller har betydelse för svensk hiphop.

Om ett företag ska starta en podd gäller det att hålla sig till ett ämne som ligger nära den egna verksamheten. Ju mer de som kommer till tals i podden kan om sitt ämne, desto fler lyssnare kommer den att attrahera. Kunskaperna är en viktig faktor bakom Gatuslangs framgångar, och detsamma gäller en podcast av ett helt annat slag: Nordnets Sparpodden.

Att göra en podcast inom ett område där man har hög kompetens gör det också lättare att attrahera gäster till studion. Intressanta, och inte minst kompetenta, gäster kommer också att locka fler lyssnare. Just kompetens bör rent generellt bli ledordet för podden. Det ska inte ses som en form av reklam, utan som ett sätt att höja företagets anseende genom att dela med sig av sin kompetens.

De tekniska aspekterna

Att göra en podcast är inte svårt, men det finns vissa fallgropar som man bör undvika. Dagens teknik gör det lätt att spela in ljud på digital väg, men om något blir fel finns det få möjligheter att rätta till det i efterhand. Bra ljudkvalitet är viktigt inte minst eftersom många lyssnar på poddar i hörlurar, och där blir dåligt ljud ett stort problem.

Satsa därför på bra mikrofoner, med puffskydd. Era lyssnare kommer att tacka er. Se också till att det finns textilier som dämpar ljudet där ni spelar in.

I den här artikeln finns ett exempel på utrustning som borgar för en podd med bra kvalitet.